Seleccionar página

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat. Les dades de caràcter personal que faciliti l’usuari a través dels formularis de sol·licitud d’informació i butlletes d’inscripció queden enregistrades en fitxers el responsable dels quals és SIPCE i es faran servir per mantenir-lo informat dels aspectes relatius a l’àmbit empresarial funció que li és reconeguda legalment com a Empresa de serveis  i per l’enviament d’informació general sobre activitats i serveis que es presten des de la empresa. Llevat que ens indiqueu el contrari a l’adreça de correu de la Sipce sipce@sipce.ad considerem que ens doneu el vostre consentiment per a la utilització de les vostres dades personals per a la finalitat d’informació general sobre activitats i serveis que es presten des de la empresa.

Sipce és la titular i responsable d’aquests fitxers. La introducció i el registre de dades personals per part de l’usuari implica l’acceptació i l’autorització expressa a la empresa  per recollir, incorporar als fitxers respectius i tractar aquestes dades personals i conservar-les pel temps necessari per poder prestar els serveis descrits. Les dades personals recollides només seran tractades amb la finalitat expressada.

LES DADES PERSONALS NO SERAN OBJECTE DE CESSIÓ.

En tot cas, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant correu electrònic a l’adreça sipce@sipce.ad  . El responsable del tractament es compromet expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

Únicament, amb la finalitat d’oferir-li un millor Servei a través d’aquesta pàgina i amb l’objectiu de facilitar el seu ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, nombre de visites, així com l’activitat i freqüència d’utilització dels usuaris. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic i es cancel·len immediatament desprès de la seva elaboració.

En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificaves de l’usuari ni s’enregistren les seves adreces IP.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.